Følg CBRE AS

Nødvendig taktskifte for eiendomsforvaltningen

Blogginnlegg   •   jun 14, 2018 13:40 CEST

Eiendomsnæringen representerer store verdier, og en rekke investorer har hatt en eventyrlig reise gjennom løpende avkastninger og verdijusteringer. Forvaltning av eiendommer har imidlertid fremstått uten strategiske visjoner, med fokus på daglig og teknisk drift. Denne tiden er nå over.

Investorer og eiendomsbesittere har tradisjonelt hatt ett primærmål: å leie ut areal, og da fortrinnsvis på lange kontrakter. Innsikt i leietakers behov og tilfredshet har ofte vært nedprioritert, samtidig som muligheter for f.eks. reduserte energikostnader har glimret med sitt fravær. Holdningen har på jevnt plan vært forutsigbare felleskostnader som leietaker bærer løpende. Fremtidens eiendomsforvaltning krever en helt annen tilnærming, agilitet og profesjonalitet. Og taktskiftet vil skje fort.

Strategisk forretningspartner

Eiendomsforvalteren vil bli en stadig mer strategisk viktig forretningspartner for investorer og eiendomsbesittere. Betydelig flere aktører kommer i tiden fremover til å outsource de fleste områdene innenfor eiendomsforvaltningen. Faktorene for å skape god avkastning på eiendom blir mer utfordrende, og profesjonalitet og riktig kompetanse hos aktørene vil være avgjørende.

Digitalisering av forvaltningsarbeidet

Det er en utbredt holdning at data og digitalisering er svaret på mange utfordringer. Som investor kreves nødvendig innsikt i både mulighets- og risikobildet. Eiendomsforvaltningen vil derav måtte levere et bedre beslutningsgrunnlag som forretningspartner, innenfor de tre klassiske områdene: (1) eiendomsforvaltning, (2) regnskap og finansiell rapportering og (3) teknisk forvaltning.

Fra eiendomsforvaltning til management consulting

Eiendomsforvaltning er et område som til nå har levert ut ifra strenge SLA-krav på operativt drift. Den proaktive og kommersielle rådgivningen har vært mindre fremtredende. Dette vil endre seg. Eiendomsforvaltning blir business management, hvor den konkrete rådgiver blir tettere på investor og ledelse med et management consulting-perpektiv.

Vi vil se mer proaktiv rådgiving - strategisk og operativ - med betydelig innsikt i hvordan utviklingspotensialet og lønnsomhet til eiendommen vil være. Kontinuerlig innsikt i leietakertilfredshet vil være avgjørende, så vel som kunnskap om hvordan leietakers bransje utvikler seg.

Fra regnskap og finansiell rapportering til ledelsesinformasjon

Regnskapsføring for SPV’er i eiendom er ikke veldig komplekst, med enkelte unntak som moms. Historisk har dette ofte vært utført in-house. Jobber du med regnskap vet du at vi nå går med stormskritt mot helautomatiserte og digitale løsninger. Robotene har kommet for å bli, parallelt med at ledelsesinformasjon vil bli av stadig mer strategisk betydning fremover.

For investorer er innsikt i den finansielle status av stor viktighet, og vi ser at kravene til detaljnivået øker. Fremover vil regnskap og finansiell rapportering i større grad innebære strategisk viktig ledelsesinformasjon, fremfor tradisjonell regnskapsførsel. Samtidig vil forvaltningsekspertene forvalte enorme mengder data, og investorer og ledelse vil etterspørre økt innsikt til sine rapporter og beslutningsunderlag.

Fra teknisk forvaltning til forvaltning av data

I dag er tilgangen på forskjellige sensor- og digitale løsninger stor. Slike løsninger er et av mange bidrag og muligheter for teknisk drift å videreutvikle sine eiendomstjenester. Teknisk forvaltning vil således transformeres til dataforvaltning. Hvordan leietakere i realiteten bruker eiendommen er avgjørende for effektivisering av driften, og vil bidra til å skape helt nye forretningsmuligheter.

Fremtidens eiendomsutvikling vil tilby nye, verdiskapende tjenester, særlig innenfor segmenter som kontor, handel og industri/logistikk. Vi vil fremover ha mulighet til å samle inn, analysere og bruke store mengder data, og dertil sette helt nye rammer for hvordan vi kan ta grep om verdiskapningen. Et eksempel er CBRE 360, en digital løsning med forenklende og verdiøkende tjenester for eiere, leietakere og enkeltbrukere, og hvor sluttbrukertilfredshet står i sentrum. Vi forventer at slike løsninger bare er starten på en datadrevet revolusjon innenfor eiendomsforvaltningen.

_____

Innlegget har vært publisert i Kapital 14.06.2018

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.