Følg CBRE AS

Arbeidsplassens rolle i strategioppnåelse

Blogginnlegg   •   feb 22, 2018 11:41 CET

Arbeidsplassutformingen kan være et virkemiddel i virksomhetens strategioppnåelse. De som tar arbeidsplass-strategien på alvor sees tydelige og målbare resultater .

Altfor ofte opplever man at de som arbeider med organisasjonsutvikling og strategi i virksomheter ikke er samkjørt med de ansvarlige for kontor, eiendomsdrift og forvaltning i samme organisasjon. Når man i tillegg ser observerer dårlig koordinering mellom eiendomsfunksjonene og øvrige støttefunksjoner, som teknologi og HR, er det relativt åpenbart at det er mange virksomheter der ute som går glipp av det potensialet som ligger i det miljøet som utgjør arbeidsplassen. I de senere årene har teknologi og HR i større grad fått plass ved ledelsens bord for å oppnå virksomhetens målsettinger. Plassen der hvor eiendomsteamet burde sittet står i altfor mange tilfeller fortsatt tom.

Hva er det så man går glipp av? Ligger det virkelig noen gevinst i å etablere en tydeligere strategi for utforming av arbeidsplassen som virkemiddel for at organisasjonen skal nå sine mål?

Historisk sett har typisk utviklingsfokus for interne eiendomsavdelinger vært drevet av optimalisering av driftsmodeller og kostnadseffektivisering. Leiekontraktene har vært fremforhandlet på enkeltstående basis med det primære mål om å sikre virksomheten et sted å være, uten nødvendigvis å ha en porteføljestrategi som grunnlag.

Arbeidsplassen som vi lenge har tenkt på som et skrivebord, har utviklet seg til å bli så mye mer. Med endrede arbeidsformer, krav om fleksibilitet og ny teknologi er bare noen av faktorene som bidrar til arbeidsplassen og dets utforming er i ferd med å utvikle seg til å bli en kritisk suksessfaktor for å sikre strategi og måloppnåelse for ethvert selskap. Ønsket om økt innovasjonskraft bør kanskje understøttes av gode samhandlingsløsninger, mens lønnsomhetsfokus bør understøttes av arbeidsplasskonsept som skaper økt produktivitet. Til syvende og sist handler det om å utvikle en optimal arbeidsplass – og hva mener vi så med det?

Det viktigste er å forstå hvordan man kan optimalisere arbeidsprosesser. Produktivitet handler ikke lenger om hvor mange enheter en person produserer i timen. I en kunnskapsbasert verden handler produktivitet i mye større grad om innovasjon, rask deling av informasjon, ide-skapning og kvalitet i beslutningsprosessene. Arbeid er ikke lenger enkelt og repetitivt, men komplekst og krever ofte samhandling med andre i organisasjonen. I tillegg varierer det i stor grad mellom interaktive handlinger og mer høykonsentrert arbeid.

Ved å sette arbeidsplassen på den strategiske dagsordenen vil man automatisk invitere andre funksjoner i virksomheten til diskusjonen; Hvordan ønsker vi å utnytte våre kontorer? Understøtter arealene vår virksomhetsstrategi? Hvordan kan vi bygge vår identitet og kultur og hvilken opplevelse ønsker vi å skape? Hvilke medarbeidere ønsker vi å tiltrekke oss? Har vi teknologien som skal til for å etablere en fleksibel løsning? Har vi leverandøravtaler som gir oss den fleksibilitet vi har behov for ift fremtidig utvikling? Kjøper vi tjenester som gjenspeiler et behov og bruksmønster hos våre ansatte?

Innkjøp må sammen med HR tenke på om valgte servicetjenester til bygget er drevet av ren kostnadseffektivitet eller av hvilken opplevelse man ønsker å skape for medarbeiderne. Eiendomsavdelingen må, sammen med HR og IT, vurdere om gårdeier tilbyr de tjenester som skaper den medarbeideropplevelsen virksomheten ønsker å skape for å tiltrekke seg de rette hodene?

Med dette samspillet blir det opplagt at den ledige stolen ved ledelsens bord bør tildeles eiendomsfunksjonen. Det er ingen tvil om at en mer helhetlig tilnærming til en virksomhets arbeidsplass-strategi gir tydelige og målbare resultat hos de virksomheter som tar dette på alvor. Det vil ikke lenger være kostnadseffektivisering som blir målet men heller økning i produktivitet og leveranseevne. Når lønnskostnaden er den største driftskostnaden de fleste virksomheter har blir det ikke vanskelig å se de store gevinstene. For bare man oppnår en minimal produktivitetsøkning hos de ansatte vil man kunne regne inn en gevinst som er mange ganger størrelsen av kostnaden man har på kontorleie og eiendomsdrift.

Artikkelen har vært publisert i Kapital nr.4/2018

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.